Vlastenecká pospolitost

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast?

Zborov

Zborov je obec na Ukrajině, kde se udála první bitva československých legií, dne 2.7.1917. V této bitvě Československá střelecká brigáda (složená ze 3 pluků) zaútočila na rakousko-uherské pozice. Rakousko-uherské jednotky měly na své straně opevnění, početní převahu a především mnohem lepší vybavení a zbraně. Přesto se Československé střelecké brigádě podařilo obranu prolomit a historicky první bitva legií se tak zapsala navždy do dějin naší země. V důsledku vítězství u Zborova bylo navíc Československé legii umožněno utvářet nové jednotky, převážně z řad zajatců.

V době rudé okupace se komunistům podařilo vymazat lidem bitvu u Zborova z paměti.Je třeba si události, jako byla bitva u Zborova, neustále připomínat, abychom nezapomněli, pro co legionáři umírali.

 

Původně byl učitel, ale v první světové válce vstoupil do legií v Rusku, zde se mj. účastnil i Bitvy u Zborova. Po návratu do Československa se stal plukovníkem, v roce 1929 byl povýšen na brigádního generála.

Roku 1919 mu britský král udělil vyznamenání D. S. O. (Distinguished Service Order), ve Francii získal řád Čestné legie, tato vyznamenání po mnichovské dohodě vrátil.

V letech 1920–1929 byl ředitelem Památníku odboje a v letech 1929–1939 Památníku osvobození.Od roku 1929 působil i v politice, ale jen jako nestraník (jako voják nemohl být totiž členem žádné politické strany).Roku 1934 je v čele protiněmeckých demonstrací a varoval před bolševismem a hitlerismem Roku 1940 v předvečer jeho smrti byly jeho knihy vyřazeny z knihoven. Nikdy se sem nevrátily.

Jeho díla:

Lví srdce, Půlnoc bohů, Prsten, Ohnivý drak ,Veliké dny, Ostrov v bouři, Mohutný sen, Anabase, Legenda o Barabášovi…

 

Radola Gajda se dostal do Ruska, kde vstoupil do Československých legií, ve slavné bitvě u Zborova 2. 7. 1917 vedl 2. střelecký pluk, později se stal velitelem východní části československých legií na sibiřské magistrále. V roce1927 odchází z armády a  stává se vůdcem Národní obce fašistické. Tato strana nikdy nezískala významnější politický vliv.

Shrnutí: Vážím si jej jako legionáře nikoli jako fašisty. Doporučuji abyste nahlédli do jeho knihy -Moje Paměti.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.