Vlastenecká pospolitost

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast?

Modlitby


 

 Bože milosrdný, prosíme tě za naší vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v niž žijeme, z niž jsme vzešli a kterou milujeme. Dej moudrost všem, kteří  vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé.

Pane Ježíši,

pohleď na naši rodnou zem.

Je krásná se svými městy a vesnicemi,

s lesy,pili a horami.

Nedopusť, aby byla zničena.

Toto je má puška. Existuje mnoho pušek, ale tato je moje. Má puška je má nejlepší kamarádka. Je celý můj život. Musím ji ovládnout, jako musím ovládnout svůj život. Beze mne je má puška k ničemu. Bez mé pušky jsem já k ničemu.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.