Vlastenecká pospolitost

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast?

Modlitby

Za vlast podruhé

Pane Ježíši,

pohleď na naši rodnou zem.

Je krásná se svými městy a vesnicemi,

s lesy,pili a horami.

Nedopusť, aby byla zničena.

Ochraňuj naší vlast před nepřáteli:

před těmi kteří ji ohrožují zvenku,

i  před těmi, kteří jí škodí uvnitř-

hlavně svou nesvědomitostí v práci

a nepoctivým jednáním.

 

Já chci být dobrým občanem.

Budu se pilně učit,

podle svých sil pomáhat v práci,

a ostatním budu dobrý kamarádem.

Až dosud, mohu pak ukázat,

že pro svůj národ dovedu něco udělat.

 

Ale ke všemu potřebuji tvou pomoc.

 

Proto tě, Pane, prosím:

nauč nás opravdové lásky k vlasti.

Uděl nám milost,

abychom byli  národem křesťanským

a svorně spolu žili v lásce, malí i velcí,

chudobní i bohatí,

vzdělaní i prostí.

 

Pomáhej, Pane, všem,

Kdo naší vlast řídí.

 

Duchu Svatý,osvěcuj je,

aby nás vedli cestou správnou.

 

Svatá Maria,

vítězná ochránkyně naší  vlasti,

zůstaň Matkou svého lidu.

 

Svatý Cyrile a Metoději,

svatý Václave a svatá Ludmilo,

svatý Vojtěchu,svatý Prokope,

svatý Jene Nepomucký,

svatý Jene Sarkandře,

svatá Anežko a svatá Zdislavo,

ochraňuj naší zemi

a vyprošujte jí pokoj a svobodu.

 

A když v hodnotě smrti

Svou pozemskou vlast opustíme,

přiveďte nás do nebe-

do pravé vlasti všech vyvolených.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.