Vlastenecká pospolitost

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast?

NEtoletance věcem špatným

Iniciativa D.O.S.T.

Signatáři občanské iniciativy D.O.S.T.

(Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice)

I.

Signatáři vyjadřují podporu prezidentu republiky Václavu Klausovi v jeho zásadovém postoji vůči ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy a věří, že ve svém postoji vytrvá, navzdory bezprecedentním pokusům o politický nátlak, jimž musí v současné chvíli čelit. Signatáři odmítají nenávistnou kampaň, kterou proti prezidentu republiky rozpoutali příznivci Lisabonské smlouvy, a zdůrazňují, že atmosféra strachu, jíž tyto útoky ve společnosti vyvolávají, jen posiluje pochyby o Lisabonské smlouvě a jejím demokratickém charakteru.

II.

Signatáři také vyjadřují vážné obavy z aktuálního nárůstu pouličního násilí v souvislosti s aktivizací neonacistických a anarchistických skupin, k níž dochází v důsledku dlouhodobě neřešených bezpečnostních a sociálních problémů, tížících občany v ČR. Signatáři D.O.S.T. vyzývají příslušné policejní orgány, aby zajistily dodržování platných zákonů ČR a důsledně objasnily některé kauzy, jež jsou s pouličními nepokoji dávány do souvislosti, zejména případ zavrženíhodného žhářského útoku ve Vítkově.

III.

Zároveň však signatáři varují před možným zneužitím výše zmíněných jevů jako záminky k omezování občanských práv a svobod v ČR (např. na základě svévolného výkladu antidiskriminační legislativy). Kontroverzní výroky a postupy některých politiků naznačují, že podobná obava není zcela neopodstatněná. Iniciativa D.O.S.T. se co nejdůrazněji staví proti takovým pokusům, je připravena je monitorovat, poukazovat na ně a poskytovat občanům právní i jinou pomoc při obhajobě jejich práv a svobod.

VÍCE NA

http://www.akce-dost.cz/

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.