Vlastenecká pospolitost

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast?

NEtoletance věcem špatným

Výhody a nevýhody EU

Jaké jsou výhody či nevýhody vstupu do Evropské unie naleznete zde.

Pravděpodobné výhody vstupu do EU:                                                  (+1 až 10 bodů)

1)   Volný pohyb osob

2)   Volný pohyb zboží

3)   Volný pohyb služeb

4)   Volný pohyb kapitálu

5)   Možnost pracovat za výhodnějších podmínek v zahraničí

6)   Lepší  vymahatelnost práva

7)   Vyšší  bezpečnost občanů     

8)   Větší  trh pro drobné podnikatele

 9)   Vyšší kvalita zboží i služeb (vlivem větší konkurence)

10)   Šance pro další ekonomickou prosperitu    

11)   Více dotací

12)   Společná měna (euro)

13)   Urychlené zlepšování stavu životního prostředí

14)    .......

 

Pravděpodobné nevýhody vstupu do EU:                                                 (- 1 až 10 bodů)

1)   Velké investice státu pro splnění stanovených podmínek pro vstup

2)   Únik části inteligence z ČR do zahraničí za lepšími podmínkami

3)   Vyšší ceny potravin

4)   Růst počtu úředníků i politiků

5)   Obavy z osídlení pohraničí cizinci

6)   Prodej nemovitostí, zvláště půdy a lesů cizincům

7)   Někteří drobní podnikatelé skončí (neobstojí v konkurenci)        

8)   Růst ilegálních pokusů o přechod hranic do ČR

9)   Plnění norem kvality bude  pro podnikatele spojeno s vyššími investicemi

10)   Částečná ztráta suverenity ČR

11)   Vyšší nezaměstnanost.

12)   Hrozba postupné ztráty národní identity

13)   Nelze zcela předvídat důsledky globalizace, ke které rozšíření EU přispívá....

14)                                                                                  

součet:...................................................    

 

Pro vlastní hodnocení vstupu naší republiky do EU je možno si  z výše uvedených výhod a nevýhod  vytvořit bodový test. Každou z položek lze ohodnotit dle důležitosti body od 1 do 10. K výhodám přidáme znaménko plus a k nevýhodám pak mínus. Součet všech  položek nám dá pak výsledek testu.                                                                                      

 (Test lze doplnit o další kriteria s tím, že počet výhod a nevýhod nemusí být stejný).  

Ten, kdo při hodnocení jednotlivých položek testu dokáže potlačit své osobní zájmy a bude schopen se na věc dívat z hlediska celého našeho státu, má můj obdiv.

http://www.joukl.cz/eutesr.htm

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.