Vlastenecká pospolitost

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast?

Slovanská epopej

Alfons Maria Mucha a Slovanská epopej

Nedaleko Moravského Krumlova, v Ivančicích, se narodil známý secesní malíř - Alfonse Maria Mucha. V zámku v Moravském Krumlově je rovněž vystavena Slovanská epopej - monumentální výtvarné dílo o historii Slovanů.

Alfons Mucha byl přesvědčen, že vývoj každého národa může pokračovat jen tehdy, vyrůstá-li organicky a nepřetržitě z vlastních kořenů národa a že k zachováni této kontinuity je nezbytná znalost jeho historické minulosti.

Alfons Mucha si vyžíval v naší slovanské historii a probouzel jí cestou umění a lásce k vlasti.

Chtěl promluvit svým  dílným a účelným způsobem k duši národa a k poznání  k naší slovanské rodině.

Dokázal to na co si mnozí umělci netroufli jelikož obrazy řeknou víc než jen obyčejná slova. Díky těmto obrazům můžeme shlédnou budování a historii Slovanského národa jen okem k nemusíme si pročítat hrubé knihy vše najdete n obrazu. I dnes když mnozí z nás nečtou (jsem trochu i mezi nimi) tak se toto dílo ,které bral Mucha za svou povinnost ohromně se hodí na učení našeho hrdého původu.  

Alfons Mucha a jeho dílo

 Zasvětil druhou polovici svého života práci, jenž pomáhala budovat a utužovat národního uvědomění. Výsledkem této práce je monumentální cyklus Slovanská epopej.


Slované v pravlasti                                                                  

Slavnost Svantovítova na Rujáně

Zrušení nevolnictví na Rusi

Bratrská škola v Ivančicích

Hájení Sigetu proti Turkům Mikulášem Zrinským (1566)

Kázání Mistra Jana Husa v kapli Bethlémské (1412)

Zavedení Slovanské liturgie na Velké Moravě

Po bitvě u Grunwaldu (1410)

Car Simeon Bulharský (889 - 927)

Jan Milíč z Kroměříže

Schůzka na křížkách (1419)

Přemysl Otakar II., král Železný a Zlatý (1253 - 1278)

Štěpán Dušan Srbský a jeho korunovace (1346)

Petr Chelčický

Jan Ámos Komenský, učitel národů

Mont Athos (Svatá Hora)

Po bitvě na Vítkově (1420)

Jiří z Poděbrad, král obojího lidu (1458 - 1471)

Přísaha "Omladiny" pod slovanskou lípou 1894

Apotheosa z dějin Slovanstva

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.