Vlastenecká pospolitost

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast?

Znak VP

2a2žlut.jpg

Symbolem VP:  Je český lev co hlásá víru k bohu v dnešní společnosti ,už od pradávná víra upevňovala národy, skupiny… (např:  Jan Žižka, Jan Hus..). Erb je  symbolem obrany proti nepříteli. Na erbu je vyobrazen zdravotní symbol ,který má symbolizovat pomoc (motiv hada obtáčejícího se okolo kalichu). Takto spojené prvky, stmelené do dokonalého celku, vytvářejí dokonalou jednotu, která vychází z kultury, křesťanství a našeho dědictví. Duchovní základ, který tento symbol vyjadřuje, je jednoznačně pozitivní, reálný a žádoucí.  Na jednotě a pospolitosti, vzájemné úctě, bratrství a pomoci. Která může náš národ zachránit před totálním odumřením, před duchovní a posléze i fyzickou smrtí.  Jen v jednotě můžeme přežít. Jen sjednoceni můžeme bojovat a zvítězit.

Erb-je používaný izraelskou policii a symbolem sebeobranného bojového systému Krav maga ke kterému se přičinil Čechoslovák.

Pro ateisty se uvádí lev bez kříže.

Hlavním důvod barev je ten ,že vychází z barev rodného kraje-Slezska.


 Barvy:

ZLATÁ

Dává pocit hojnosti, lesku a bohatství. Je barvou správného středu, univerzální lásky a nejvyšších hodnot zastoupených idealismem, velkorysostí a šlechetností. Vyjadřuje klid a vyrovnanost.
Pomáhá nám změnit poznání v pochopení, na cestě k univerzální moudrosti ale taky při dosahování světských cílů, bohatství a uznání.

ČERNA

Je symbolizuje tajemno, mystiku a smutek. Přesto je oblíbenou barvou, která nám pomáhá neuzavírat se do sebe a neztratit v neklidném světě. Zvláštní obliba v této barvě může znamenat zvýšenou citlivost a tajnůstkaření.


+Důstojnost, schopnost obnovy, návrat
-Násilí, strach, temnota

ŽLUTÁ

Je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem. Je symbolem moudrosti a vysoké inteligence. Podporuje myšlení, povzbuzuje nervy a oživuje paměť. Napomáhá uvolnění, svobodnému vývoji a komunikaci při navazování kontaktů.


+Slunce, radost, osvobození, touha po svobodě
-Povrchnost, závist

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.